Tábor je určen dětem od 5 do 15 let.

Přihláška:  Odevzdáním přihlášky a zaplacením zálohy závazně přihlašujete dítě k letnímu táboru.Platba:  Peníze posílejte na účet SDH Řeporyje - č. účtu: 211376841/0300 (jako variabilní symbol (VS) uvádějte celé rodné číslo dítěte!). 

V ceně pobytu je zahrnuto: dozor dětí, ubytování, strava 5x denně (snídaně,oběd, svačina, večeře, večerní svačina), celodenní přísun tekutin (čaj, ovocná šťáva), celodenní výlety a jiné.

Doprava:  společný odjezd z hasičárny v Řeporyjích, sraz ve 12:30

Návštěvy:  návštěvy na táboře jsou zakázané. Ostatním dětem je pak líto, že se na ně také nepřijede někdo podívat. O to víc dětem pište :)

Ubytování:  děti jsou ubytovány po oddílech podle věkových kategorií a pohlaví dítěte. Oddíly mají velkou část programové náplně společnou a jsou v dostatečném kontaktu.

Cenné věci a předměty: upozorňujeme rodiče, aby nedávali dětem na tábor cenné věci a předměty jako například telefony, notebooky, tablety, elektronické hry a podobně. ZA JEJICH PŘÍPADNOU ZTRÁTU NERUČÍME! POKUD SI DÍTĚ I TAK PŘIVEZE TELEFON NEBO JINÉ ZAŘÍZENÍ, VEDOUCÍ HO DÍTĚTI ODEBERE A USCHOVÁ U SEBE. Za škody, které dítě úmyslně způsobí v době pobytu na táboře nebo na vybavení zařízení, nese odpovědnost zákonný zástupce, který v případě finančních nákladů na opravu či výměnu poškozeného zařízení škodu uhradí.

Nezbytné věci s sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, II. část přihlášky potvrzenou lékařem a zákonným zástupcem, bezinfekčnost, případně léky. Vše odevzdáte našim zdravotníkům při odjezdu.

Odhlášení /storno: pokud je objednateli pobytu (zákonnému zástupci) známo, že se dítě pobytu nezúčastní, oznámí tuto skutečnost v co nejkratší době provozovateli a domluví se na vyřízení případných storno poplatků. Neuhrazení platby není považováno za řádné odhlášení (storno) dítěte z tábora.STORNO PODMÍNKY


1. V případě zrušení tábora osobně, písemně nebo telefonicky do 20.6.2017 činí storno poplatek 1.000,-.
2. V případě zrušení tábora osobně, písemně nebo telefonicky od 21.6. 2017 do 1.8. 2017 činí storno poplatek 1.500,-.
3. V případě zrušení tábora osobně, písemně či telefonicky v den nástupu na tábor činí storno poplatek 3.000,-.
4. V případě zrušení tábora z důvodu nemoci, nahlášené osobně, písemně či telefonicky spolu s potvrzením od lékaře, činí storno poplatek 1.000,-.
5. Z důvodů vyloučení pro nekázeň, šikanu, alkohol a jiné závažné porušení - peníze nevracíme.
6. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci bude vrácena částka 150,-Kč/den a to do 14-ti dnů po skončení tábora.
7. Pokud dítě z tábora odjede dříve, a to na žádost rodičů, organizátor akce zbytek poplatku nevrací.
Fotky SDH - Rajče.net     -    Tábor 2016    -    Tábor 2015    -    Tábor 2014    -    Tábor 2013

Pokud chcete kohokoliv pozdravit nebo nám jen tak pro radost napsat, využijte panel - Napište nám :) 


Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Řeporyje (http://www.sdhreporyje.info)

Hlavní vedoucí: Iveta Svobodová, tel: 723 791 703, e-mail: svobodova.iveta@volny.cz

Tuto akci podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Akci%20podpořilo%20MSMT.png  Praha_logo.gif  sh%20cms.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one